});

Butlletí digital

Si vols rebre periódicament un extracte dels articles publicats a Notícies o Agenda o Taulell d´Anuncis, pots registrar-te al web de l´ajuntament i ho rebràs a la teva adreça de correu electrònic.
 

Donar-se d'alta

Vols donar-ti d'alta? Deixa'ns el teu correu-e i prem Alta, rebràs a l'instant un missatge per tal que autoritzis l'activació amb un clic.
 
 
 Agenda
 Tauler
 NotÍcies
 Perfil del Contractant

Donar-se de baixa

Estàs segur que vols donar-te de baixa? Deixa el teu correu de subscripció i prem Baixa.
 
 
L'Ajuntament de Gurb garanteix que totes les dades personals utilitzades per a la difusió dels butlletins, d'acord amb la forma, limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, són confidencials i d'ús exclusiu de l'Ajuntament. Si vols, pots accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, tot dirigint-nos un escrit a: Ajuntament de Gurb. Pl. del Ajuntament, 1. 08480 - Gurb , o mitjançant aquesta adreça electrònica: gurb@diba.cat